Logo Proiectul SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație Logo Proiectul SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație Logo Proiectul SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație Logo Proiectul SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru 4000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile inclusiv 800 de persoane din comunitatea romă prin dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii socio-medicale cu accent pe prevenție și prin creșterea gradului de conștientizare despre importanța sănătății și a serviciilor medicale pentru populația bucureșteană, cu preponderență din sectorul 6.

Acesta contribuie pe termen lung la reducerea inegalităților în domeniul sănătății.

Alfă mai multe

Componentele proiectului

Proiectul își propune dezvoltarea a unui pachet complex de servicii integrate de sănătate, de calitate, având caracter inovativ prin oferirea de măsuri concrete pentru 4000 de persoane din grupuri vulnerabile din care 800 romi, pentru o perioadă de 18 luni, având mai multe componente, astfel:

  • Înființarea unei secții de radiologie în cadrul proiectului, secție care va deservi pe termen lung populația vulnerabilă din București, cu prioritate din Sectorul 6
  • Servicii medicale de prevenție, care includ servicii de screening de sănătate și servicii de radiologie care va deservi 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 de persoane de etnie romă, din Bucuresti, cu prioritate din sectorul 6
  • Servicii terapeutice de sănătate mintală pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric și 50 de aparținători ai acestora
  • Formare pentru 50 de persoane din sistemul sanitar. Formarea are scopul îmbunătățirii competențelor profesionale, comunicării eficiente cu membrii grupurilor vulnerabile și oferirii de servicii medicale îmbunătățite.
  • O campanie de informare și sensibilizare pentru creșterea gradului de conștientizare privind accesul la servicii medicale preventive în rândul categoriilor vulnerabile, prin abordarea temei privind prevenirea bolilor respiratorii (incluzând boala TBC) și a sănătății populației din grupurile vulnerabile în general și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în particular.