SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație - conferința finală a proiectului, o platformă pentru o educație pentru sănătate continuă -

SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație - conferința finală a proiectului, o platformă pentru o educație pentru sănătate continuă -

Azi, 26 aprilie, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie, a avut loc conferința finală a proiectului SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educatie.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea unui pachet complex de servicii integrate de sănătate, pus la dispoziția persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv romi, din București, cu prioritate din Sectorul 6.

Conferința s-a desfășurat în prezența invitaților din cadrul organizațiilor neguvernamentale și a unor specialiști ai autorităților locale. Experții implicați au prezentat etapele de implementare a proiectului, rezultatele obținute, dificultățile întâmpinate și soluțiile care au fost identificate pentru depășirea acestora, precum și impactul proiectului asupra comunității.

Proiectul a avut ca rezultate:

  • Înființarea Secției de Radiologie:

Prin intermediul finanțării de care a beneficiat, proiectul a avut ca rezultat înființarea singurei secții de radiologie de stat din Sectorul 6. Secția este și dotată cu un radiograf digital de ultimă generație și un mamograf cu tomosinteză, oferind acces la diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum boli respiratorii și probleme musculoscheletale.  

În cadrul secției s-au realizat  peste 800 de investigații radiologice.

  • Servicii de Screening și Diagnostic:

Peste 4200 de persoane au fost recrutate în cadrul programului de screening de sănătate generală, ceea ce a condus la detecția timpurie a unor afecțiuni și, implicit, la creșterea șanselor de tratare a acestora. Dintre persoanele recrutate, peste 3200 aparțin categoriilor sociale vulnerabile, mai mult de 400 dintre acestea fiind de etnie romă

  • Servicii de Sănătate Mintală:

Peste 120 de persoane cu diagnostice psihiatrice și 50 de aparținători ai acestora au primit suport terapeutic și consiliere.

Au fost efectuate programe de evaluare și reevaluare psihologică, incluzând 121 de consilieri individuale și 52 de grupuri de consiliere.

  • Educație și Formare:

Un număr de 50 de profesioniști din sănătate au participat la programe de perfecționare a competențelor în comunicarea eficientă și tratamentul adecvat al membrilor grupurilor vulnerabile.

Implementarea programului „Școala Părinților”, care a oferit educație și suport pentru 50 de părinți din grupurile vulnerabile, îmbunătățind gestionarea provocărilor asociate cu îngrijirea persoanelor cu afecțiuni mintale.

  • Campanii de Informare și Sensibilizare:

Campaniile au vizat mii de persoane, crescând gradul de conștientizare a importanței prevenției în domeniul medical și reducând marginalizarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Au fost distribuite materiale informative, inclusiv spoturi video și materiale promoționale, care au atras atenția asupra serviciilor oferite și au îmbunătățit vizibilitatea proiectului.

Proiectul a demonstrat că abordările integrate și centrate pe pacient sunt vitale pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate pentru grupurile vulnerabile. Provocările întâmpinate și lecțiile învățate oferă perspective valoroase pentru dezvoltarea unor strategii mai eficiente în viitor.

Nu în ultimul rând, evenimentul de închidere poate fi considerat o platformă utilă pentru continuarea eforturilor de a îmbunătăți modalitățile de intervenție în aria sănătății publice, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile, pe educația și informarea continuă a populației.

Proiectul a fost coordonat de Ministerul Sănătății și derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar și Centrul Multifuncțional de Sănătate Sfântul Nectarie, fiind finanțat prin programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021”

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, având un buget total de 1.000.000 Euro.

Pentru  mai  multe detalii  referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi http://ro-sanatate.ms.rowww.eeagrants.orgwww.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro

 

Data publicării: 26 apr 2024