Despre proiect

Despre proiect

Chestionar de satisfacție

Proiect finanțat prin programul ” Provocări în sănătatea publică la nivel European” Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, derulat de Ministerul Sănătății.

 

Obiectivele proiectului

  1. Înființarea unei secții de radiologie în cadrul proiectului, secție care va deservi pe termen lung populația vulnerabilă din București, cu prioritate din Sectorul 6;
  2. Servicii medicale de prevenție, care include servicii de screening de sănătate și servicii de radiologie care va deservi 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 de persoane de etnie romă, din Bucuresti, cu prioritate din sectorul 6;
  3. Servicii terapeutice de sănătate mintală pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric și 50 de aparținători ai acestora;
  4. Formare pentru 50 de persoane din sistemul sanitar. Formarea are scopul îmbunătățirii competențelor profesionale, comunicării eficiente cu membrii grupurilor vulnerabile și oferirii de servicii medicale îmbunătățite;
  5. O campanie de informare și sensibilizare pentru creșterea gradului de conștientizare privind accesul la servicii medicale preventive în rândul categoriilor vulnerabile, prin abordarea temei privind prevenirea bolilor respiratorii (incluzând boala TBC) și a sănătății populației din grupurile vulnerabile în general și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în particular.

Proiectul își propune îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru 4000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile inclusiv 800 de persoane din comunitatea romă prin dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii socio-medicale cu accent pe prevenție și prin creșterea gradului de conștientizare despre importanța sănătății și a serviciilor medicale pentru populația bucureșteană, cu preponderență din sectorul 6. Acesta contribuie pe termen lung la reducerea inegalităților în domeniul sănătății.

Justificarea proiectului

Propunerea de proiect a pornit de la viziunea solicitantului și partenerilor ca toți oamenii ar trebui să aibă acces egal la servicii de sănătate, justiție și protecție socială, bunăstare și oportunități egale. Acesul redus la servicii de sănătate, starea socio-economică a persoanelor vulnerabile sau a familiilor din care provin, atitudini discriminatorii cu privire la incluziunea social, constituie probleme majore pentru cei 4000 de beneficiari din grupul țintă principal al proiectului. Efectele acestui context au fost potențate de apariția Covid 19 iar perioada postpandemică impune dezvoltarea unor servicii eficiente de screening de sănătate în comunitățile defavorizate.

În lipsa unor intervenții personalizate și adaptate nevoilor lor, aceste persoane vor rămâne cu o sănătate precară, fără a avea posibilitatea de se trata sau de a primi sprijin de specialitate, iar pentru persoanele cu diagnostic psihiatric fără a avea capacitatea de a-și depăși situația de vulnerabilitate și etichetarea dobândită datorită diagnosticului.

Astfel, în cadrul proiectului ne propunem dezvoltarea a unui pachet complex de servicii integrate de sănătate, de calitate, servicii de sănătate mintală inovative, măsuri concrete de care persoanele din grupuri vulnerabile vor putea beneficia pe parcursul celor 18 luni de proiect, beneficiile directe pentru toți cei implicați în proiect fiind uriașe. Intervenția are un caracter integrat și răspunde nevoilor reale ale celor 4000 de beneficiari din grupul țintă principal și secundar al proiectului.

Activități în cadrul proiectului

În cadrul acestei activități este necesară parcurgerea unor etape specifice, respectiv realizarea lucrărilor de amenajare, dotare și avizare a spațiului în care vor funcționa echipamentele de imagistică radiologică.

Achiziția serviciilor de amenajare și dotare a secției de radiologie va fi efectuată de promotorul de proiect, având in gestiune spațiul, dar coordonarea lucrărilor de înființare, amenajare și dotare vor fi responsabilitatea Centrului de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie”. Avizarea spațiului va fi efectuată de catre autoritățile din domeniu: Direcția de Sănătate Publică și CNCAN.

În cadrul serviciului nou înființat vor fi îndeplinite și respectate toate normele de securitate radiologică din practicile de radiologie de diagnostic si radiologie intervențională.

Secția de radiologie va fi înființată într-un spațiu aflat în gestiunea DGASPC Sector 6, în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional  „Sfântul Nectarie”. Spațiul se află pe strada Uverturii nr. 81 și are o suprafață construită de 78 mp și suprafață totală utilă de 63,79 mp.

În cadrul acestei activități vor fi realizate screeninguri de sănătate, pentru fiecare persoană inclusă în grupul țintă. Considerăm extrem de important acest serviciu, deoarece în urma screeningului, persoana vulnerabilă va ști care este starea sa de sănătate, ce alte investigații sunt necesare pentru a avea o mai bună sănătate, care sunt tratamentele necesare a fi recomandate și planul de tratament aferent afecțiunilor identificate.

Consultul medical regulat îi va ajuta pe beneficiarii proiectului să identifice din faza incipientă problemele de sănătate pe care aceștia le au, încă dinainte ca acestea să evolueze în afecțiuni greu de tratat și vindecat. Scopul activității este de a diagnostica din timp posibilele afecțiuni amânând sau chiar eliminând complet momentul instalării unei boli care ar putea sa le pună viața în pericol.

Ținând cont de profilul beneficiarilor incluși în proiect, de nivelul veniturilor reduse sau chiar inexistente, de alimentația precară a acestora, de gradul de sărăcie în care trăiesc, considerăm că activitatea are atât un rol de diagnosticare precoce a posibilelor boli respiratorii, acestea fiind mult mai frecvente în rândul persoanelor vulnerabile din cauza condițiilor precare de trai, cât și de prevenție primară astfel încât prin activitatea de screening de sănătate să prevenim și reducem riscul de îmbolnăvire al celor 4000 de beneficiari ce vor fi deserviți.

În cadrul acestei activități, persoanele din grupul țintă pot fi îndrumate, în funcție de recomandările și decizia medicului generalist/internist, în urma efectuării screeningului de sănătate, către evaluări radiologice. Vor fi în special persoane care suferă de afecțiuni respiratorii, dar și cele care au nevoie de investigații specializate pe radiologie muscoscheletală.

Aparatura de radiologie va fi performantă și va permite efectuarea atât a investigațiilor la nivel toracal cât și muscoscheletal. Interpretarea rezultatelor se va face de către medicul radiolog, și de la distanță, sistemul fiind prevăzut cu unitate pentru scrierea și stocarea imaginilor digitale pentru schimbul de date offline in format DICOM, acest fapt înlesnind aflarea rezultatelor și reducerea timpului de așteptare al pacienților.

Beneficiarul nu va mai trebui sa revină la control cu toate radiografiile printate anterioare (adeseori numeroase și voluminoase), datorită posibilității de arhivare a imaginilor radiografice.

Efectele bolii psihice sunt multiple și de aceea nevoile persoanelor afectate sunt complexe. Răspunsul oferit în cadrul proiectului nu poate fi decât o intervenție integrată care să vizeze îmbunatățirea tuturor aspectelor afectate de boala psihică. Acest tip de intervenție nu poate fi acoperit decât de o echipă interdisciplinară, formată din specialiști: asistent social, psiholog, medic psihiatru.

Un element care contribuie la succesul intervenției experților este abordarea personalizată a beneficiarilor. Astfel, fiecare beneficiar este mai intâi evaluat de echipa interdisciplinară. În baza evaluării respective, cu fiecare beneficiar se stabilește un plan individual de intervenție, plan care este revizuit periodic în funcție de evoluția acestuia.

Acest tip de abordare multidisciplinară a beneficiarilor se înscrie in noile prevederi legale și sunt în concordanță cu standardele minime de calitate elaborate în domeniul furnizării serviciilor sociale în România.

Consilierea psihologică este desobit de importantă pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală. Acestea au nevoie de sprijin permanent și încurajare pentru a depăși statutul de bolnav psihic si eticheta discriminatorie cu care de obicei se confruntă.

Activitățile de consiliere psihologică, pentru cei 100 de beneficiari (20% de etnie romă) organizate de Fundația Estuar în cadrul proiectului, vor fi desfășurate atât individual prin sesiuni programate cu fiecare beneficiar cât și în grup.

Fiecare beneficiar va trece printr-o evaluare psihologică preliminară pentru identificarea problemelor cu care se confruntă, a stării emoționale, identificarea blocajelor și crearea unei formulări de caz. Aceștia vor fi tratați în mod personalizat, în funcție de dificultățile, nevoile, obiectivele și resursele personale ale beneficiarului.

Specialiștii selectați pentru lucrul în cadrul proiectul cu această categorie de beneficiari au atât o formare clinică cât și una psihoterapeutică. De asemenea aceștia au competențe în intervenție în crize psihotice , crize suicidare și specializări în managentul depresiei și anxietății.

Consilierea psihiatrică în comunitate este deosebit de importantă, scopul acesteia constând în informarea beneficiarilor asupra necesității tratamentului medicamentos, gestionarea medicației, renunțarea la automedicație, prevenirea recăderilor, soluționarea unor probleme cotidiene datorate deteriorării stării psihice.

Persoanele cu probleme de sănătate mintală adesea nu au acces la informații legate de tulburarea cu care se confruntă, nu cunosc modalitățile de tratament existente sau efectele medicației prescrise. Consilierea psihiatrică vine în întâmpinarea acestor nevoi cu scopul de a îmbunătăți complianța la tratament și de a scădea anxietatea legată de boala psihică.

Consilierea psihiatrică individuală se va acorda lunar, fiecărui beneficiar prin sesiuni programate. În anumite situații când sunt sesizate anumite modificări de comportament sau există o nevoie mai mare de informații de specialitate, când suferă o schimbare a tratamentului psihiatric, se pot organiza sesiuni mai frecvente, pentru acei beneficiari care necesită o asistență mai atentă din partea medicului psihiatru.

În cadrul activității va fi derulat un program de psihoeducație pentru 50 de părinți / reprezentanți legali/ asistenți personali ai persoanelor cu probleme de sănătate mintală, care se confruntă cu dificultăți în a face față rolului, manifestă stres sau furie în relația cu persoana cu probleme de sănătate mintală, nu știu cum să abordeze comunicarea sau cum să se relaționeze eficient cu acesta.

În cadrul programului Școala Părinților, vor fi organizate sesiuni de educație non formală ‘’First Aid în sănătate mintală’’, sesiuni de psiho-educație.

De asemenea va fi încurajată constituirea unui grup de self-help a părinților ce au în familia lor persoane cu probleme de sănătate mintală diagnosticate, sau în curs de diagnosticare.

Activitățile de psihoeducație din cadrul programului Școala Părinților vor fi organizate trimestrial. La fiecare întâlnire vor fi abordate subiecte diferite astfel încât părinții să primească cât mai multe informații care să-i ajute în înțelegerea și sprijinirea copilului lor.

Vor fi realizate două campanii de informare și conștientizare, una având ca temă bolile respiratorii (inclusiv TBC) și modalitățile de prevenire a ei, iar cealaltă axată pe măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor în general și sensibilizare cu privire la stigma ce însoțește diagnosticul de tulburare de sănătate mintală

Vor fi organizate întâlniri directe cu beneficiarii sub forma unor sesiuni de informare având ca temă prevenirea și combaterea răspândirii bolilor infecțioase, iar în cadrul acestor se vor distribui 660 kituri de materiale sanitare

Vor fi organizate întâlniri directe și în mediul online cu profesioniști în domeniu, lideri comunitari informali, reprezentanți ai unităților sanitare, medici de familie